Vanwege de opgelegde beperkingen door het coronavirus zijn veel activiteiten en samenkomsten in en rond de 'Vaste Burcht' tot nader order opgeschort.
 
Om een dienst bij te wonen hoeft u zich niet vooraf aan te melden. Wel wordt uw naam bij binnenkomst geregistreerd. Er zijn ook nog andere beperkende maatregelen van kracht.

Vandaag:

De Volle Evangelie Gemeenschap 'Vaste Burcht' is een gemeente van Christenen uit Rotterdam en omgeving. Wij geloven dat Jezus naar de aarde kwam om de mensheid te verlossen van de macht van de zonde. Vanuit dat geloof hebben wij ons als doel gesteld om samen met iedereen die Jezus Christus zoekt te groeien in het lichaam van Christus en om van daar uit het evangelie aan de wereld te verkondigen.

Wij trachten ons doel te bereiken door:

 • Het houden van samenkomsten, regiokringen, bijbelstudies en bidstonden;
 • Het verlenen van pastorale en diaconale hulp;
 • Het uitzenden en/of ondersteunen van zendelingen;
 • Het houden van inloopochtenden.
 • Samenkomsten:
  • Iedere zondag: 10.00 uur
  • "Vaste Burcht"
  • Van Swietenlaan 1
  • 3083 DR Rotterdam
 • Voor de allerkleinsten (0 t.m. 3 jaar) is er een crĂȘche.

Ons kerkgebouw

Ons kerkgebouw

Actueel

Sprekers

Bidstonden
Elke woensdagavond in de oneven weken, aanvang 20:00 uur.


Activiteiten

Inloopochtenden
Voor een kopje koffie, een luisterend oor of een goed gesprek.
Elke vrijdagmorgen
van 10.00 tot 12.00 uur.

 

Bijbelstudie-avonden
Fundamentencursus: Elke dinsdagavond in de even weken, aanvang 19.30 uur.
 

Op de gevel vindt u de tekst uit Johannes 6: 47 waarin Jezus zegt:

Die in Mij gelooft heeft eeuwig leven

Geloven vraagt om bekering. In de bijbelse zin gaat het altijd om bekering tot God.
Naar mijzelf en naar de mensen toe houdt dat een andere levenswandel in.
Dat wordt uitgelegd in deze korte Bijbelstudie.

Jezus houdt van ieder mens.

Kom op zondag naar onze samenkomst en luister
naar de blijde boodschap die uw leven totaal kan veranderen.

Voor verdere inlichtingen kunt u mailen naar:
Mailformulier

Laatste Update: