Vanwege de opgelegde beperkingen door het coronavirus zijn de meeste activiteiten en samenkomsten in en rond de 'Vaste Burcht' tot nader order opgeschort.
 
Vanaf 5 juli kunnen we weer bij elkaar komen, u hoeft zich niet meer vooraf aan te melden. Wel wordt uw naam bij binnenkomst geregistreerd. Er zijn ook nog andere beperkende maatregelen van kracht.
 
De prediking wordt opgenomen op video. De link vindt u bij "Actueel".

Vandaag:

De Volle Evangelie Gemeenschap 'Vaste Burcht' is een gemeente van Christenen uit Rotterdam en omgeving. Wij geloven dat Jezus naar de aarde kwam om de mensheid te verlossen van de macht van de zonde. Vanuit dat geloof hebben wij ons als doel gesteld om samen met iedereen die Jezus Christus zoekt te groeien in het lichaam van Christus en om van daar uit het evangelie aan de wereld te verkondigen.

Wij trachten ons doel te bereiken door:

 • Het houden van samenkomsten, regiokringen, bijbelstudies en bidstonden;
 • Het verlenen van pastorale en diaconale hulp;
 • Het uitzenden en/of ondersteunen van zendelingen;
 • Het houden van inloopochtenden.
 • Samenkomsten:
  • Iedere zondag: 10.00 uur
  • "Vaste Burcht"
  • Van Swietenlaan 1
  • 3083 DR Rotterdam
 • Voor de allerkleinsten (0 t.m. 3 jaar) is er een crêche.

Ons kerkgebouw

Ons kerkgebouw

Actueel

Sprekers

Samenkomst zondag 19 juli 2020

Gedurende de maanden juli en augustus is er geen gemeentebidstond.

 

Activiteiten

Inloopochtenden
Voor een kopje koffie, een luisterend oor of een goed gesprek.
Elke vrijdagmorgen
van 10.00 tot 12.00 uur.

 

Op de gevel vindt u de tekst uit Johannes 6: 47 waarin Jezus zegt:

Die in Mij gelooft heeft eeuwig leven

Geloven vraagt om bekering. In de bijbelse zin gaat het altijd om bekering tot God.
Naar mijzelf en naar de mensen toe houdt dat een andere levenswandel in.
Dat wordt uitgelegd in deze korte Bijbelstudie.

Jezus houdt van ieder mens.

Kom op zondag naar onze samenkomst en luister
naar de blijde boodschap die uw leven totaal kan veranderen.

Voor verdere inlichtingen kunt u mailen naar:
Mailformulier

Laatste Update: